Blogi

  • Pentujen nopean oppimisen vaihe

    Pennuilla on n. 3 viikkoa vanhasta 12-16 viikkoa vanhaksi nk. nopeanoppimisenvaihe. Tämä tarkoittaa sitä, että pennut ovat erityisen alttiita kokemuksille niin hyville kuin huonoille. Tämä ei tarkoita sitä, että pentujen kyky oppia vähenisi tämän jälkeen. Tämä tarkoittaa sitä, että tällä kaudella opitusta tavoista ja kokemuksista tulee erittäin pysyviä ja ne saattavat kerrasta oppia, mikäli kokemus on riittävän vahva.
  • Miten luoda kehittävä ympäristö lintukoiran pennulle?

    Miten käyttää hyväkseen nopeanoppimisenvaihe pennun kanssa?