Bloggar

  • Skapa en relation med din kull

    När du får en valp hemma är det som ett litet barn. Det har liknande behov som ett litet barn. Det behöver en känsla av trygghet och en säker relation med sina människor.