Bloggar

  • Det kommer inte att fånga!

    Ja, en fågelhund ska vara en spontan fångare ... Nej, det går inte alltid så och det gör inte en hund dålig. Naturligtvis är det mycket lättare om ...
  • Hämta del 2: Åtgärda problem med att hämta

    Mina egna hundar har haft nästan alla problem med att hämta och det hade varit trevligt att förstå mer om deras födelse och reparation tidigare.

    Vår pick-up klinik, där vi arbetar tillsammans för att åtgärda pick-up problem.