Bloggar

  • Hämtning Del 3: Obligatorisk hämtning

    Tvingad hämtning är ett klassiskt sätt att lära en hund att hämta. Det finns många sätt att göra detta. I praktiken innebär tvångsåtervinning att objektet placeras i hundens mun. Det är alltid förknippat med tryck, dvs. tryck och tryckavlastning används (positiv straff och negativ förstärkning).