Bloggar

  • Hunden är förvirrad?

    När du tränar en hund uppstår ofta en situation där hundens beteende förändras. En ivrig skolpojke blir en rolig hund. Det kan mycket väl bero på att hunden är förvirrad och inte förstår vad han ska göra nästa.
  • Varifrån kommer motivation?

    Jag har nyligen funderat på motivation från många håll. Vad innehåller den och var kommer den ifrån? Motivation är en väldigt mångfacetterad sak som innebär att man varierar mellan individer. Motivation är också situationsspecifik. 
  • När söker en hund en belöning?

    Modern utbildning handlar om att utvärdera belöningens kvalitet. Kriteriet för kvalitet är om hunden siktar på en belöning eller är den ”en och krånglar” för den? Belöningens kvalitet bestäms alltid av hunden, aldrig föraren.