Bloggar

  • En fas av snabb inlärning för valpar

    Valparna har en så kallad snabbinlärningsfas från cirka 3 veckor till 12-16 veckor gamla. Detta innebär att valpar är särskilt benägna att uppleva både bra och dåliga. Detta betyder inte att valparnas förmåga att lära sig minskar efter detta. Detta innebär att de vanor och upplevelser som man lär sig under denna period blir mycket permanenta och kan lära sig då och då om upplevelsen är tillräckligt stark.
  • Hur skapar jag en utvecklingsmiljö för en fågelhundvalp?

    Hur utnyttjar du den snabba inlärningsfasen med din valp?