Bloggar

  • När söker en hund en belöning?

    Modern utbildning handlar om att utvärdera belöningens kvalitet. Kriteriet för kvalitet är om hunden siktar på en belöning eller är den ”en och krånglar” för den? Belöningens kvalitet bestäms alltid av hunden, aldrig föraren.
  • Håll det nära dig!

    Håll det nära dig. Denna guide kommer att ges till alla köpare av en jaktspaniel när de ansöker om en valp. Detta är en nödvändig färdighet för andra hundar också, inte bara för spaniels. För att en hund ska kunna kontrollera måste den lära sig att hålla sig nära.

  • Skapa en relation med din kull

    När du får en valp hemma är det som ett litet barn. Det har liknande behov som ett litet barn. Det behöver en känsla av trygghet och en säker relation med sina människor.