Bloggar

  • Hunden är förvirrad?

    När du tränar en hund uppstår ofta en situation där hundens beteende förändras. En ivrig skolpojke blir en rolig hund. Det kan mycket väl bero på att hunden är förvirrad och inte förstår vad han ska göra nästa.
  • Impulsivitet hindrar hobbyer

    Vad är impulsivitet?  "Impulsivitet hänvisar till tendensen att agera på momentets impuls. Impulsivt beteende hänvisar till upprepade plötsliga, s...