Bloggar

  • En fas av snabb inlärning för valpar

    Valparna har en så kallad snabbinlärningsfas från cirka 3 veckor till 12-16 veckor gamla. Detta innebär att valpar är särskilt benägna att uppleva både bra och dåliga. Detta betyder inte att valparnas förmåga att lära sig minskar efter detta. Detta innebär att de vanor och upplevelser som man lär sig under denna period blir mycket permanenta och kan lära sig då och då om upplevelsen är tillräckligt stark.
  • Att etablera en bra relation med valpen är avgörande

    När du får en valp hemma är det som ett litet barn. Det har liknande behov som ett litet barn. Det behöver en känsla av trygghet och en säker relation med sina människor. Så som valpägare bör du göra ditt bästa för att din valp känns tillförlitlig och säker. Du skapar gränser och ger kärlek. En älskad hund med tydliga gränser är en lycklig hund.