Bloggar

  • Det sjunker till stranden!

    För många är utmaningen att hunden faller ner i dammens eller vildens vattenlinje när han går in på stranden. Detta är ett misstag som kommer att tappa prispotten i försökssituationen, eftersom de ska komma i händerna på instruktören. Sammantaget kan detta också orsaka problem vid jakt om fågeln lever och kan fly.