LIMA:n soveltaminen oman koiran kanssa

Mikä on LIMA?

LIMA on lyhenne lauseesta Least Intrusive, Minimally Aversive eli "Vähiten tunkeileva, vähiten kielteinen". Käännös ei ole virallinen, koska sellaista ei vielä ainakaan allekirjoittaneen tiedossa ole.

LIMA kuvailee eläinten kouluttajaa tai käyttäytymisneuvojaa, joka käyttää vähiten tunkeilevaa, vähiten kielteistä strategiaa erilaisten inhimillisten ja tehokkaiden koulutustaktiikoiden joukosta. LIMA:n noudattaminen edellyttää myös kouluttajalta asianmukaisia tietoja ja taitoja. Kuitenkin LIMA-periaatteet on jokaisen sovellettavissa omassa kouluttamisessaan.

LIMA ei siis oikeuta rangaistuksen käyttöä muiden tehokkaiden interventioiden ja strategioiden asemesta. Suurimmassa osassa tapauksista toivottu käyttäytymisen muutos voidaan saavuttaa keskittymällä eläimen

 • ympäristöön
 • fyysiseen hyvinvointiin sekä
 • operanttiin ja klassiseen ehdollistumiseen, kuten esim. vaihtoehtoisen käyttäytymisen opettamiseen
 • ja vastaehdollistamiseen.

LIMA on pätevyysperusteinen

LIMA edellyttää siis kouluttajia työskentelemään positiivisen vahvistamisen käytön lisäämiseksi ja rangaistuksen käytön poistamiseksi työskennellessään eläin- ja ihmiasiakkaiden kanssa. Parhaiden käytäntöjen varmistamiseksi tulisi hankkia ja ylläpitää pätevyyttä niin ohjaamisessa kuin kouluttamisessa jatkuvan koulutuksen ja käytännön kokemuksen kautta. Tätä voi myös jokainen koiranomistaja soveltaa oman koiran kouluttamisessa ja käsittelyssä: hankkii mahdollisimman paljon tietoja ja taitoja. Toki omat resurssit huomioon ottaen.

Positiivinen vahvistaminen ja oppijan ymmärtäminen

Positiivisen vahvistamisen tulisi olla ensisijaista niin opetuksessa, koulutuksessa ja ongelmaratkaisussa, ja sitä tulisi soveltaa johdonmukaisesti. Positiivinen vahvistaminen johtaa vähäisempään

 • aggressiivisuuteen,
 • huomionhakuisuuteen,
 • välttelyyn 
 • pelon esiintymiseen oppijoissa.

Vain oppija määrittää, mikä voi olla vahvistavaa eli siis oppija määrittää palkkionlaadun. On ratkaisevan tärkeää, että kouluttaja ymmärtää tämän periaatteen ja kykenee asianmukaisesti soveltamaan sitä. Tämä tarkoittaa, että ohjaaja tai kouluttaja arvioi joka kerta, kuinka oppija kokee käsittelyn, koskettamisen esim. silittelyn, ruuan, eri välineet ja ympäristön. Kouluttajan ennakkoluulot eivät siis saa määrittää oppijan kokemusta. Mittari siis on, että vahvistuuko vai heikentyykö oppijan tavoiteltu käyttäytyminen, ei kouluttajan/ohjaajan aikomus tai mieltymys.

Järjestelmällinen ongelmanratkaisu sekä eri strategiat

Kouluttaja/ohjaaja on vastuussa oppijan onnistumisen varmistamisesta johdonmukaisella, järjestelmällisellä lähestymistavalla. Hän tunnistaa halutun tavoitekäyttäytymisen, sen tarkoituksen ja käyttäytymistä ylläpitävät seuraukset.

Koulutuksen aikana aikana voi esiintyä useita oppimisen ja käyttäytymisen muutoksen strategioita. Niiden eettinen käyttö riippuu aina kouluttajan kyvystä ratkaista ongelmia asianmukaisesti ja ymmärtää, että jokainen toimenpide vaikuttaa oppijaan. Tämä vaatii herkkyyttä oppijan kokemusta kohtaan ja halua nähdä, mitä oikeasti tapahtuu. Tämä saattaa myös vaatia ammattilaisen tai muuten kokeneemman ihmisen apua.

Väärinkäytön ehkäisy

Kouluttaja/ohjaaja pyrkii estämään ja poistamaan väärinkäytöksiä ja mahdollisia seurauksia väärästä, huonosti sovelletusta ja epäinhimillisestä rankaisun käytöstä sekä liian rajoittavista hallintatoimenpiteistä. Ohjaaja myös kieltäytyy soveltamasta niitä, jos niitä hänelle ehdotetaan.

Rankaisun mahdolliset vaikutukset voivat sisältää:

 • aggressiota tai turhaumaa
 • käyttäytymisen tukahduttamisen (estää lukemasta eläintä asianmukaisesti)
 • lisääntynyttä ahdistusta ja pelkoa
 • fyysistä vahinkoa
 • kielteisen suhteen omistajaan tai käsittelijään
 • lisääntynyttä ei-toivottua käyttäytymistä
 • uusia, ei-toivottuja käyttäytymisiä.

Omaehtoisuus

LIMA:n periaatte edellyttävät, että kouluttaja/ohjaaja tarjoaa aina oppijalle niin paljon valintaa ja kontrollia kuin mahdollista. Kouluttajan/ohjaajan on kohdeltava jokaista  yksilöä kunnioituksella ja olla tietoinen oppijan yksilöllisestä luonteesta, mieltymyksistä, kyvyistä ja tarpeista.

Mitä halutaan eläimen tekevän?

Koulutuksessa keskitytään haluttujen käyttäytymisten vahvistamiseen ja kysytään itseltä aina kysymystä "Mitä haluan eläimen tekevän?" Rangaistuksen käyttö koulutuksessa ei vastaa tähän kysymykseen, ja siten ei tarjoa hyväksyttävää käyttäytymistä, jota eläin voisi oppia korvaamaan ei-toivotun käyttäytymisen. Nämä LIMA:n periaatteet eivät siis oikeuta kielteisten menetelmien ja työkalujen käyttöä, esim. sähköisten, kuristavien tai muiden pelottavien/satuttavien välineiden käyttöä tehokkaiden positiivisen vahvistamisen interventioiden ja strategioiden asemesta .

Koulutuspäätöksiä tehtäessä kouluttajan tulisi ymmärtää ja noudattaa käyttäytymisen inhimillisen hierarkian - Käyttäytymisen humaneja ja tehokkaita käytäntöjä koskevat menettelyt, jotka on esitetty kaaviossa.

 

Inhimillinen hierarkia

Inhimillinen hierarkia auttaa kouluttajaa päätöksentekoprosessissaan koulutuksen ja käyttäytymismuutoksen aikana. Lisäksi se auttaa omistajia ja eläinten hoitajia ymmärtämään sovellettavaa hoitotapaa koulutuskäytäntöjen ja -menetelmien määrittelemisessä ja niiden soveltamisen järjestystä.

Hierarkia menettelytavoista ja koulutuksessa huimioiduista asioista.

 1. Terveys-, ravinto- ja fyysiset tekijät: Varmistetaan, että kaikki mahdolliset lääketieteelliset, ravitsemukselliset tai terveydelliset tekijät tutkitaan pätevän eläinlääkärin toimesta. Tulisi myös tutkia mahdolliset hyvinvointiin vaikuttavat tekijät eläimen fyysisessä ympäristössä.
 2. Edeltävät vaikutteet: suunnitellaan tilanteeseen liittyvät tapahtumat ja ympäristö, muutetaan motivaatioita ja lisätään tai poistetaan erottelevia ärsykkeitä (vaikutteita) ongelmalliselle käyttäytymiselle.
 3. Positiivinen vahvistaminen: Käytä lähestymistapoja, jotka lisäävät halutun käyttäytymisen todennäköisyyttä.
 4. Vaihtoehtoisen käyttäytymisen erillisvahvistaminen: Vahvistetaan hyväksyttävä korvaava käyttäytyminen ja poistetaan ongelmllista käyttäytymistä ylläpitävä vahviste.
 5. Negatiivinen rangaistus, negatiivinen vahvistaminen tai sammuminen (nämä eivät ole luettelossa etusijajärjestyksessä):
  • Negatiivinen rangaistus - Poista vahviste vähentääksesi ongelman käyttäytymisen todennäköisyyttä.
  • Negatiivinen vahvistaminen - Poista ärsyttävä ärsyke lisätäksesi oikean käyttäytymisen todennäköisyyttä.
  • Sammuminen - Poista pysyvästi ylläpitävä vahviste tukahduttaaksesi käyttäytymistä tai vähentääksesi sitä perustasolle.
 6. Positiivinen rangaistus: lisää rangaistus vähentääksesi ongelman käyttäytymisen todennäköisyyttä.
Tillbaka till blogg