Ulla-Marja Ruistola: En lycklig fågelhundvalp

Det finns många fågelhundraser som också har lite olika användningsområden. Dessa raser är dock mer lika än olika. Således kan liknande instruktioner användas för sina valpar om hur man kan vägleda dem mot vuxen ålder och en fungerande jakthund. De har samma grundläggande beteenden som kan utvecklas med en mycket liten valp. Genom att stödja valpens utveckling i en valptakt får vi glada fågelhundar för vilka samarbete är viktigt.

Förstå artspecifikt jaktbeteende är viktigt för att träna en valp. Boken granskar både jaktbeteende och konstruktionen av nödvändiga grundbeteenden.

Boken ger ett modernt sätt att träna en liten fågelhund. Författaren är en djurtränare (AT), har jagat hundar i nästan 20 år och tävlat i rasrelaterade experiment under samma tid. Han har haft sina egna hundar, cocker spaniels och golden retrievers. Han har bekantat sig med världen att stå igenom hundarna hos många kunder.

Mjukt täcke

72 sidor med färgbilder

Relaterad föreläsning på Youtube