#lycka

Den här webbplatsen kommer från behovet av att dela information om moderna och etiska träningsmetoder.

  • det viktiga är att både föraren och hunden är på gott humör
  • fysisk bestraffning och hot är inte en del av bra hundträning
  • att bekräfta att du gör rätt ger de bästa resultaten
  • snabb användning av förstärkningar, det vill säga belöningar, är viktigt
  • miljö- och störningshantering är viktigt
  • hunden måste få göra tillräckligt många framgångsrika repetitioner
  • kravnivån måste alltid vara korrekt
  • förstärkningar bör komma i tillräcklig frekvens.