Ulla-Marja Ruistola: Cocker Spaniel som jakthund

Syftet med boken är att ge en heltäckande förståelse för Cocker Spaniel som jakthund. Boken är skriven med mer än 40 års erfarenhet av cocker spaniels och behandlar syftet med rasen, historia, valval och presentation av både inhemska och brittiska jaktprov. Boken innehåller också författarens egna tankar om utbildning och förfining, reflektion över naturen, tips och idéer.

Författaren har vuxit upp med cocker spaniels, har fött upp cockers själv sedan 2001 och uteslutande arbetat linjer sedan 2007. Jakt har varit en integrerad del av författarens hobby under större delen av sitt vuxna liv. Författaren har också varit involverad i utvecklingen av cockerjaktförsök i Finland och har importerat de första hundarna i linjen. Författaren är aktiv i föreningen och har alltid varit inblandad i att styra avel till rasredaktionens redaktion. 

ISBN: 978-1-36-793671-3

s. 132 sidor
mjukt täcke
färgfotografier

Biblioteks- och bokhandlarförfrågningar: ruistolatmi@gmail.com