Ulla-Marja Ruistola: Pickups # från säsongen

Undervisning i grundläggande upphämtning verkar svårt för alla själva. Denna bok ger instruktioner om hur man konstruerar en upphämtning genom leverans. Detta görs på ett positivt sätt, vilket bekräftar att överlämnandet blir det bästa i världen och det hela en glad sak att plocka upp. Med den här metoden kan hämtning läras ut till alla hundar, oavsett den vanliga hobbyen. Dessutom innehåller boken allmänna idéer om utbildning och relaterade frågor. Ha det trevligt med hunden!

ISBN 9781364013684

21 × 26 cm

48 sidor

färgbilder 

mjukt täcke