Bloggar

  • Hämtning Del 1: Hämtning är en beteendekedja

    Hämtning är en kommandokedja där varje del kan läras ut till hunden individuellt. Lite som ett barn som lär sig att läsa: skriv först bokstäver, sedan stavelser, ord och slutligen hela meningar, för att inte tala om det. På detta sätt lärs alla saker i detalj.