Impulsiivisuus haittaa harrastamista

Impulsiivisuus haittaa harrastamista

Mitä on impulsiivisuus? 

"Impulsiivisuudella tarkoitetaan taipumusta toimia hetken mielijohteesta. Impulsiivisella käytöksellä tarkoitetaan toistuvia äkillisiä, spontaaneja ja harkitsemattomia tekoja. -www.mielenterveystalo.fi"

Koirilla impulsiivisuus näkyy jatkuvana vahvisteen tavoitteluna, joka haittaa koiran oppimista ja suoritumista. Siihen liittyy usein vahvisteesta kiihtyminen siten, että opittu asia häivää koiran päästä. Näin ollen tämä näkyy ihmiselle itsehillinnän puutteena. Vahvisteet voivat tässä olla ihan mitä vaan koira tavoittelee: riista, hajut, ruoka, esineet jne. Koira toimii harkitsemattomasti ja ihmisen kannalta järjettömästi. Impulsiivisuus liittyy usein suureen vilkkauteen ja siihen saattaa liittyä myös motorinen vilkkaus. Koirat ovat myös impulssien takia häiriöherkkiä. Tällainen käytös liitetään ihmisellä ADHD:n eli aktiivisuuden ja tarkkaavaisuuden häiriöön. Impulsiivinen koira singahtelee sponttaanisti tapahtumasta toiseen.

Tällainen koira on vaikea kouluttaa, koska impulsiivisuus on ensin ymmärrettävä ja sitten nimenomaan siihen on puututtava. Tiedämme esimerkiksi, että helposti kiihtyvän koiran kouluttamisessa ei vireen nostaminen keinotekoisesti ole hyvä ajatus. Tällöin koiran suoritus heikkenee: klick tutkimukseen.

Toistaiseksi julkaisemattoman suomalaisen tutkimuksen mukaan impulsiivisiksi testatut virkakoiran alut valmistuivat virkakoiriksi harvemmin kuin ne koirat, joilla impulsiivisuutta ei havaittu. Tästä voidaan päätellä siis, että impulsiivisen koiran kouluttaminen toimivaksi koiraksi on haasteellista ja tulos ei aina ole haluttu. Tähän voidaan vaikuttaa jalostuksella siten, että impulsiivisia koira ei käytetä jalostukseen.

(Artikkelin kuvat ovat Shutterstockista ja ovat vain kuvituskuvia)

Impulsiivisia koira nähdään säännön mukaisesti myös lintukoirissa. Olen itsekin Smartdog-testannut mm. niin cockereita kuin labradoreja, jotka ovat olleet impulsiivisia. Se ei ole toivottavaa, sillä impulsiivisen koiran työskentely ei impulssien takia ole niin tarkkaa ja kestävää kuin ei-impulsiivisten koirien. Lisäksi jos ajatellaan koiraa, jonka pitäisi viimeisen päälle hillitä itseään riistatilanteissa, niin impulsiivinen koira ei siihen välttämättä pysty tai ei ole kuin kohtuuttomalla vaivalla koulutettavissa siihen.

Onko impulsiivisuudesta hyötyä? Impulsiiviset koirat ovat usein sponttaaneja ja rohkeita koiria. Arat koirat eivät yleensä ole impulsiivisia, koska arkuuteen liittyy epäröiminen ja pohtiminen, jota impulsiivinen koira ei useikaan harrasta, koska ensimmäinen reaktio on tekeminen. Toki impulsiivinen koira saattaa olla pehmeä, mutta usein impulsiivisuus "ylikirjoittaa" arkuuden, jolloin se ei näy koiran käytöksessä.

Mitä impulsiiviselle koiralle voi tehdä? Opettaa itsehillintää ja rauhoittumista oikein pitkän kaavan kautta. Impulsiivisen koiran kolme tärkeintä harjoiteltavaa asiaa ovat (näihin on lukuisia harjoituksia):

  • luvan odottaminen
  • luopuminen
  • rauhoittuminen

Smartdogin Kognitio-testissä tulee palkkioon liittyvä impulsiivisuus hyvin esiin. Siinä on pari osatehtävää, jotka nostavat impulsiiviset esiin. Toki jos koira on voimakkaan impulsiivinen, niin se näkyy yleensä muuallakin testissä.

Takaisin blogiin