Yrityksen arvot

#ilonkautta

Tämä on arvo numero 1. Treenien tulee olla hauskoja niin koiran kuin ohjaajankin mielestä. Joka treenin päätteeksi tulee jäädä fiilis, että lisää tätä. Jos jommalla kummalla on paha mieli, niin silloin on menty metsään jossain asiassa.

#koiranoikeuskoskemattomuuteen

Tämä on arvo numero 2. Meillä ei kouluttajat koskaa koske koiraan rangaistaksemme. Siihen voi koulutukseen tulija luottaa. Emme ota toisen koiraa ja anna sille "hihnakorjauksia", emme selätä, tukista, vedä korvista tai pelottele koiraa. Tämä koskee myös koulutukseen tulevia koiranohjaajia: koiria kohdellaan hyvin. Koiran hallinta tehdään muuten kuin positiivisella rankaisulla. 

#eettisyys

Arvo numero 3. pyrimme mahdollisimman eettiseen eläinten käsittelyyn koskien niin koiria, lintuja tai muita eläimiä. Tiedostamme kyllä, että metsästysharrastukseemme kuuluu myös eläinten kuolema, mutta senkin kohdalla pyrimme eettisyyteen: eläin saatava ampumisen jälkeen nopeasti talteen ja lopetettava välittömästi mikäli on haavakko.

#uudistuminen

Arvonumero 4. Pyrimme pitämään yllä ammattitaitoa jatkuvalla koulutuksella ja "poikkiharrastuksellisella" oppimisella. Avoin mieli ja uteliaisuus ovat hyveitä kouluttajalla.