Usein kysyttyä spanieleiden metsästyskokeesta

Usein kysyttyä spanieleiden metsästyskokeesta

Vastauksia kysymyksiin spanieleiden metsästyskokeista

Keräsin tammikuussa 2023 harrastajien kysymyksiä spanieleiden metsästyskokeista ja tässä on vastauksia niihin. Vastausapuna minulla olivat ylituomarit Anne Knuutinen ja Tiina Karlström. 

Voiko kokeesta tulla hylsy, jos koiralla on kaulapanta?

Pelkän kaulapannan käytöstä ei tule hylkäystä. Säännöt eivät ota kantaa koiran varusteisiin. Pannan, liivien ja muiden mahdollisten lisävarusteiden käyttö kokeessa ei ole suositeltavaa, koska koira voi jäädä niistä kiinni risukoihin ja pusikoihin, joissa sen toivotaan aktiivisesti riistaa etsivän.

Saako koiraa palkata välissä (varmaan suullisesti saa, mutta entä namit?)

Säännöissä ei ole mainintaa koiran palkkaamisesta. Hillitty sanallinen kehu on ok. Samoin koiran palkkaaminen sen jälkeen, kun koe-erä on päättynyt ja koira kytkettynä.  Koevalmiille koiralle nuo riittävät hyvin ja pääsääntöisesti nämä palkkautuvat itse koe-/metsästystilanteen tekemisistä, eikä niitä parempaa palkkaa siihen hetkeen edes ole.

Kannattaa koulutuksessa huolehtia siitä, että tietyt asiat (lähellä pysyminen haussa, luovutus ja pysähtyminen paikoillaan oloineen) on koiralle itsessään mieleisiä ja se valitsee itse tehdä niitä, koska ne ovat siitä palkitsevia. Tällöin muu palkkaamisen tarve vähenee.

Saako koiraan koskea?

Säännöt kieltävät fyysisesti estämästä/koskemasta koiraan koe-erän aikana. Tämän taustalla ovat muutamat kokeissa tapahtuneet ”läheltä piti” vaaratilanteet, joissa koiran ohjaaja on ylösajotilanteessa liikkunut kohti koiraa (varmistaakseen ylösajoon pysähtymisen) ja on hengenvaarallisesti osunut ampumalinjalle.

Tiputtaako se arvosanaa, jos tuomarilta kysyy, mitä kannattaisi tehdä (ottaako koiran luokse, mihin suuntaan sitä lähettää tms)?

Ei tiputa. Tuomarilta saa kysyä neuvoa ja varsinkin avoimessa luokassa he myös neuvovat oma-aloitteisesti. Kannattaakin mainita tuomarille, että ei ole kovin kokenut. Sen sijaan voittajaluokassa koirakolta odotetaan koulitumpaa ja itsenäisempää suoritusta, joten kokonaisvaikutelma saattaa hyvinkin kärsiä, jos ohjaaja on koko ajan kyselemässä neuvoa joka tilanteessa. Toisaalta sielläkin voi kysyä tuomarin mielipidettä kulkusuunnasta tai mihin se saalis nyt tippuikaan.

Noin yleisesti puhuminen erällä saattaa häiritä suoritusta, joten koira kannattaa pysäyttää tai kutsua luokse, kun aikoo kommunikoida muiden kanssa.

Sanooko tuomari heti, jos on tullut joku hylkäävä virhe ja saako sen jälkeen enää koetta jatkaa edes harjoitusmielessä?

Kyllä sanoo välittömästi, jos koira suljetaan kokeesta. Tällöin tuskin koskaan myöskään jatketaan koe-erää harjoitusmielessä. Koemaastot ja siellä oleva riista säästetään niille koirille, joilla on mahdollisuus tulokseen. 

Sulkevat virheet ovat seuraavat:

 • vahingoittaa riistaa noudon yhteydessä
 • kieltäytyy noutamasta
 • kieltäytyy menemästä veteen
 • on paukkuarka
 • tekee 0-hakua
 • jättää ohjaajan
 • ohjaaja rikkoo sääntöjä ja/tai ei noudata tuomarin ohjeita
 • VOI-luokassa koira suljetaan kokeesta, jos se karkottaa riistan hakualueen ulkopuolella

Miten kokeessa tulkitaan peräänmeno? Esim. jos koiralle antaa seis-käskyn ja se pysähtyy vasta 10m päässä? 

SPME-koe on aito metsästystilanne, joten tapahtumat koe-erillä ovat hyvin vaihtelevia. Tarkkaa tulkintaa koesääntöihin on mahdotonta kirjoittaa. Siksi siellä ei ole esimerkiksi metrimääriä, vaan tilanteet tulkitaan tapauskohtaisesti ja hyvin työskennelleen koiran eduksi. Sääntöjen mukaan koiran tulee pysähtyä ylösajoon viimeistään ohjaajan käskystä (myös pillimerkki tulkitaan käskyksi). Täydessä vauhdissa oleva koira ei voi pysähtyä askeleessa niille sijoilleen, kun taas hitaammin työskentelevä pystyy. 10 metrin matkan käskystä pysähtymiseen on pitkä, mutta kuten sanottua, säännöissä ei ole mainintaa metreistä, eikä niitä koetilanteessa myöskään mitata.

Erotettava on myös tilanne ”siirtyy markkeeratakseen /menee perään”. Niiden erona on se, että sopivaan markkeerauspaikkaan tullessaan koira pysähtyy siihen omatoimisesti ilman ohjaajan käskyä. Tällainen tilanne on esimerkiksi sellainen, kun koira tulee pusikosta ulos sen verran, että näkee, mihin riista laukauksesta putoaa/kaatuu. Siihen riittää pääsääntöisesti pienempi kuin 10 metrin matka. 

Peräänmeno ei ole sääntöjen mukaan sulkeva virhe, joten koira voi hyvin suoriutuessaan saada tuloksen, mutta ei 1-tulosta. 

Mitä perustaitoja koiralla pitää olla?

Spanielin perustaidot ovat nämä:

Lähellä pysyminen: Koiran tulee osata hakea ja pysyä haulikon kantaman sisäpuolella (n. 30m). Kun tämä onnistuu, niin metsästys on yleensä tuloksellista

Paikoillaan oleminen: Koiran tulee pysähtyä riistan liikkeelle lähtöön eli ylösajoon. Pysähtymisen peruskäytös on paikoillaan olo, joka sisältää myös itsehillinnän. Koira, joka ei osaa tai halua olla paikoillaan, ei pysähdy kunnolla.

Luovutus: Noutaa ja luovuttaa ohjaajalle käteen. Kun noudon luovutus on kunnossa, niin koira tavoittelee koko noutoa.

Noudattaa pillivihellyksiä: käänny, istu ja tule.

Lisäksi linjan (koira etenee kohtisuoraan poispäin ohjaajasta, kunnes löytää noudettavan riistan) osaaminen saattaa helpottaa koiran suoritusta vesityössä ja eye-wipe-tilanteessa.

Nämä kun on hallinnassa, niin suurin osa haasteista häviää tai niitä ei koskaan edes tulekaan.

Mitä osioita kokeessa on?  

Osiot ovat kiinteästi yhteydessä toisiinsa eli mitään rastitehtäviä ei ole. Osiot ovat

 • haku
 • ylösajo
 • nouto
 • lisäksi arvostellaan kokonaisvaikutelma

Lisäksi on tietysti vesityö, joka tulee olla suoritettuna ennen kokeeseen osallistumista.

Miten niitä pisteytetään?

Arvosteltavat osa-alueet (pisteet x kerroin):

 • Haku 0…10 pistettä x 3 = 30
 • Ylösajo 0…10 pistettä x 3 = 30
 • Nouto 0…10 pistettä x 3 = 30
 • Kokonaisvaikutelma 0…10 pistettä x 1 = 10
 • 100 pistettä

 

Kustakin osasuorituksesta annetaan jokin seuraavista arvosanoista:

 • Arvosana 10 = erinomainen suoritus
 • Arvosana 9 = erittäin hyvä suoritus
 • Arvosana 8 = hyvä suoritus
 • Arvosana 7 = tyydyttävä suoritus
 • Arvosana 1-6 = puutteellinen suoritus
 • Arvosana 0 = hylätty, ei suoritusta
 • Mikäli jotain osa-aluetta ei pystytä arvostelemaan käytetään viivaa (-).
 • Palkintosijoihin vaadittavat minimipistemäärät ovat
  • palkinto 75 pistettä
  • palkinto 60 pistettä
  • palkinto 50 pistettä

Miten koe etenee?

Koe-erä etenee yleensä siten, että tuomari kutsuu vuorollaan jokaisen osallistujan luokseen ja kertoo, mitä seuraavaksi tapahtuu (esim. antaa kulkusuunnan). Sitten hän antaa luvan kytkeä koiran irti, jolloin koiran voi laittaa hakuun. Sitten kuljetaan maastossa, kunnes koira löytää riistan, ajaa sen ylös, toivottavasti pysähtyy ja riista mahdollisesti tiputetaan, jolloin koiralle annetaan lupa noutoon. Koira tuo linnun ohjaajalle, joka antaa sen tuomarille tarkastettavaksi. Sitten käydään läpi lyhyesti, mitä kävi. Koira kytketään tuomarin luvalla. Vaihdetaan toiseen koirakkoon tai annetaan hetken aikaa jatkaa hakua ja sitten vaihdetaan toiseen koirakkoon. Säännöt antavat mahdollisuuden pilkkoa erät lyhyempiin pätkiin. Mahdollista on myös, että koko 30 minuuttia viedään kerralla loppuun. Jos erät pätkitään, niin jokainen vuorollaan käy uudestaan tuomarin edessä, kunnes 30 minuuttia on täynnä. Jos 30 minuutissa ei ole ollut riistatyötä, niin koe-erää voidaan jatkaa.

Kun kaikki koirat on arvosteltu, niin tuomarit täyttävät arvostelulomakkeet ja koepäivä päättyy tulosten lukuun ja palkintojen jakoon.

Mikä on oikea hetki mennä ekaan kokeeseen? Kannattaako mennä "keskeneräisenä" vai onko se toisten ajan tuhlaamista?

Riippuu ohjaajasta ja koirasta. Olen (Ulla) mennyt ensimmäiseen kokeeseeni koiralla, jota ei ollut koulutettu ja emme saaneet tulosta. Tämä oli tuolloin yli 20 vuotta sitten mahdollista, koska ei ollut vesityötä. Se kuitenkin oli minulle oikea hetki mennä, koska innostuin valtavasti. Jollekin toiselle tämä ei ehkä ole oikea tapa. 

Noin yleisesti ottaen viisainta lienee mennä siinä vaiheessa, kun kokee olevansa valmis ja luottaa koiraansa ja sen taitoihin. Tähän toki vaikuttaa myös tavoite. Jos tavoittelee ykköstulosta hyvillä pisteillä, olisi koiran hyvä olla viimeistelty kunnolla. Jos taas tavoite on vain saada joku tulos, niin silloin voi mennä aikaisemminkin, jos niin päättää.

Onko se ajan, rahan tai koepaikan tuhlausta, niin sen arvioi jokainen itse. Koemaksu on melko arvokas maksaa, jos tietää, että ei ehkä tule mitään. Tuomarit ovat kyllä nähneet kaikenlaista, joten heitä ei varmaan yllätä mikään.

Mitä tapahtuu, jos koira epäonnistuu jossain osiossa (ja mitä epäonnistuminen tarkoittaa eli kriteeri sille)?

Koiran palkintosija tippuu tai se suljetaan kokeesta, riippuen virheen vakavuudesta.

Virheet on säännöissä lueteltu näin:

Koiran vakavia/ palkintosijaa pudottavia virheitä ovat:

 1. heikko kontrolli
 2. äänekäs ohjaaminen (koiran tottelemattomuus)
 3. heikko maaston kattavuus
 4. ei löydä ammuttua tai haavoittunutta riistaa (eye wipe-tilanne) Voimassa 20.8.2014 alkaen.
 5. paukkunouto
 6. perään meno
 7. riistan väliin jättäminen
 8. koiran häiritsevä vinkuminen tai haukkuminen
 9. taipumus puurtamiseen ja jäljittämiseen

Sulkevat (eli koesuorituksen lopettavat) virheet on lueteltu aiemmin tässä tekstissä.

Millaisella koiralla ei kannata mennä kokeeseen?

Sellaisella, jota ei ole koulutettu tehtävään lainkaan tai tottelevaisuus on kovin heikkoa ja metsästää itsekseen. Myöskään ei sellaisella koiralla, jonka tietää olevan sellainen, että ei mielellään nouda tai ei osaa noutaa tai varmasti rikkoo riistaa. Nämä tosin eivät yleensä pääse vesityöstä läpi, jolloin eivät voi osallistua varsinaiseen kokeeseen. Myöskään yleensä paukkuarka ei pääse edes vesivesityöstä läpi. Eikä se ole koiran kannalta eettistäkään. 

Mitä ohjaajalta vaaditaan taitoina? Mitä ohjaajan pitää osata ennen ensimmäiseen kokeeseen menoa?

 • ohjaaja osaa kouluttaa koiraansa
 • ymmärtää metsästämisestä riittävästi (toki sitäkin voi ohjaaja kokeissa harjoitella, jos mahdollisuus siihen muuten rajallinen).
 • ymmärtää koulutettavat käytökset
 • osaa hallita hermonsa niin, ettei häiritse koiran suoritusta tai metsästämistä
 • pystyy käsittelemään riistaa ja lopettamaan tarvittaessa
 • kykyä arvioida koiransa osaamista 

Mitä kokeeseen pitää olla mukana?

 • koiran rekisterikirja ja rokotustodistus
 • vesityölomake, mikäli koiran vesityö on niin vanha, ettei se näy Koiranetissä
 • metsästyskortti ja aselupa, jos aikoo itse kantaa asetta kokeessa
 • talutin koiralle
 • säähän sopivat vaatteet ja kengät itselle ja koiralle
 • vettä koiralle
 • eväät, mikäli koetoimikunta ei tarjoa syötävää
 • kahluuhousut vesilintukokeisiin

Tarvitseeko olla jonkin yhdistyksen jäsen, tai lisenssi että voi osallistua?

Ei tarvitse olla. Tosin jäsenyydestä voi olla etua, sillä usein rajoituksena on se, että järjestävän yhdistyksen jäsenet ovat etusijalla. Lisenssiä ei ole lainkaan.

Ehkä tyhmä kysymys mutta pitääkö itse osata ampua, että saa osallistua vai riittääkö että toimii koiran ohjaajana?  

Tyhmiä kysymyksiä ei olekaan (vain tyhmiä vastauksia ja vastaajia joskus). Ohjaajan ei tarvitse ampua itse. Koiranohjaajan toimintaohjeessa sanotaan näin: Jos ohjaaja ei kanna itse asetta, hän on itse vastuussa ampujan hankkimisesta ja kuluista. Koetoimikunta auttaa resurssiensa mukaan. Kannattaakin tiedustella koetoimikunnalta sitä, että onko kokeessa ampujia toimikunnan puolesta. Hyvin usein on. 

Mistä tietää onko koira+ ohjaaja tiimi valmis kokeisiin? 

Kun koira osaa tarvittavat taidot (mainittu yllä) ja ohjaaja luottaa koiraan ja itseensä.

Mikä on paras tapa aloittaa pennun treenaus metsästyskokeeseen?

Tämä on liian laaja kysymys, jotta siihen voisi tässä vastata kunnolla. Lisäksi vastaus vaihtelee aina vastaajan mukaan.  Hanki itsellesi valmentaja tai mentori. Itse lähtisin vahvistamaan yhteistyötä, kontaktia, lähellä pysymistä ja luoksetuloa. Lisäksi huolehtisin, että luovuttamisesta tulee koiralle prioriteetti ja paikoillaan oloon alkaa pikkuhiljaa liittyä voimakas optimistinen ja rauhallinen tunnetila.

Kuinka lähellä suorittavaa koirakkoa tuomari ja muut kulkevat?    

Tuomari kulkee lähellä koirakon takana. Ampujat molemmilla (usein 2 kpl) puolilla riippuen maastosta n. 10-15 metrin päässä. Yleisö ja toiset koirat ovat poissa ampumasektroilta takamaastossa pienellä aluella joko paikoillaan tai seuraavat n. 50-100 metriä jäljessä.

Miten ensikertalaisen tulisi valmistautua ja mitä odottaa metsästyskokeesta?

Olisi viisasta käydä katsomassa kokeen kulkua etukäteen, jotta käsitys tapahtumista olisi selkeä. Itse suorituksesta on ehkä viisasta ajatella, että lähes kaikki on mahdollista.

Mikä on eye-wipe?

Säännöistä: Tilanteessa, jossa koira ei kohtuullisessa ajassa löydä sen omasta ylösajosta ammuttua riistaa, voidaan seuraavaksi vuorossa oleva koira tai muu tuomarin määräämä kokeeseen osallistuva koira kutsua yrittämään kyseisen riistan löytämistä. Jos toinen koira onnistuu tehtävässään, tulee sen työskentely arvostaa korkealle. Vastaavasti ensimmäisen koiran palkintosija putoaa. Ensimmäinen koira on eye-wipe-tilanteen kohteena ollut koira ja toinen koira eye-wipen tehnyt koira. Jos välittömästi näiden kahden työskentelyn jälkeen tuomari löytää noutamatta jääneen riistan, putoaa molempien koirien palkintosija. Eye-wipe-tilannetta käytetään vain ensimmäisen ja toisen koiran välillä. Mikäli riista löytyy myöhemmin kokeen aikana, ei tilanne enää aiheuta eye-wipe-ansioita tai menetyksiä.

 

Kerännyt Ulla Ruistola

Kysy lisää kysymyksiä, niin etsitään lisää vastauksia: ruistolatmi@gmail.com

Takaisin blogiin