#ilonkautta

Tämä sivusto on syntynyt tarpeesta jakaa tietoa moderneista ja eettiset periaatteet huomioon ottavista koututusmenetelmistä.

  • tärkeää on se, että sekä ohjaajalla että koiralla on hyvä mieli
  • fyysinen rankaisu ja pelotteleminen ei kuulu hyvään koiran koulutukseen
  • oikean tekemisen vahvistaminen tuottaa parhaan tuloksen
  • oikea-aikainen vahvisteiden eli palkitsemisen käyttäminen on tärkeää
  • ympäristön ja häiriöiden hallinta on olennaista
  • koiran on saatava tehdä riittävä määrä onnistuneita toistoja
  • vaatimustason tulee olla aina oikea
  • vahvisteita tulee tulla riittävä taajaan.